• Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA-KANTON Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića...
  • Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA-KANTON Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića...
  • O PROJEKTU PRO-BUDUĆNOST PRO-Budućnost (Povjerenje, razumijevanje, odgovornost za budućnost) je USAID-ov projekt izgradnje mira i povjerenja među građanima i građankama svih etničkih i vjerskih...
  • SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA M O S T A R Kralja Tomislava br. 2 M O S T A R Ur.broj: 02-1059/21 Datum, 12.11.2021. godine Na temelju čl. 32. Zakona o srednjoškolskom...
  • POPRAVNI ISPITI ZA REDOVITE UČENIKE ZAVRŠNI ISPIT ZA REDOVITE UČENIKE - MATURA RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA POLAZNIKE (Za kolovoz školske 2020/2021....

Vijesti i obavijesti

NATJEČAJ za radna mjesta
01.siječnja/2022
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA-KANTON Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića M O S T A R Ur.broj: 02-10/22 Datum: 11.01.2022. godine Na...
RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA POLAZNIKE Za siječanj školske 2021/2022.godine
12.prosinca/2021
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA-KANTON Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića M O S T A R Ur.broj: 02-________/21 Datum: 22.12.2021.godine...
PROJEKT PRO-BUDUĆNOST MIROVNO OBRAZOVANJE
12.prosinca/2021
O PROJEKTU PRO-BUDUĆNOST PRO-Budućnost (Povjerenje, razumijevanje, odgovornost za budućnost) je USAID-ov projekt izgradnje mira i povjerenja među građanima i građankama svih etničkih i vjerskih skupina u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti se provode u preko 70 općina i gradova u BiH, a projekt u...
N A T J E Č A J - za upis polaznika
11.studenog/2021
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA M O S T A R Kralja Tomislava br. 2 M O S T A R Ur.broj: 02-1059/21 Datum, 12.11.2021. godine Na temelju čl. 32. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (“N.N.HNŽ”, broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), članka 1. Pravilnika o polaganju ispita...