R A S P O R E D polaganja ispita - rok za travanj

04.travnja/2018

SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA  M O S T A R

Ur.br: 02-294/18

Datum: 28.3.2018.godine

                                                                  R A S P O R E D

                                                                                           polaganja  ispita za izvanredne polaznike, usvojen na sjednici Nastavničkog vijeća Škole,

                                                                                                                                              dana  28.3.2018. godine

DATUM                      VRIJEME      PREDMET                             Ispitno povj.                       Učionica

PISMENI ISPITI

I RAZRED

16.4.2018.g.  u 17.10 sati   ENGLESKI JEZIK                                 Kovačević                               14

17.4.2018.g. u 16.20 sati   MATEMATIKA                                        M.Grgić                                   24

18.4.2018.g. u 18.00 sati   OSNOVE ELEKTROTEHNIKE              I.Rakić                                     P2

II RAZRED

16.4.2018.g.    u 12.45 sati     OSNOVE ELEKTROTEHNIKE        J.Golemac                                P1

17.4.2018.g.    u 12.45 sati      ELEKTRONIČKI SKLOPOVI           I.Rakić                                     P2

III RAZRED

16.4.2018.g.    u 14.30 sati     ELEKTRIČNI STROJEVI                 M.Glavaš                                 34

20.4.2018.g.    u 16,20 sati     MATEMATIKA                                  A.Šaravanja                             23

                        U 17.10 sati    NJEMAČKI JEZIK                            D.Marinčić                                11

IV RAZRED

16.4.2018.g.    u 16.20 sati     HRVATSKI JEZIK                             J.V.Kalfić                                 12

                        U 17.10 sati    ENGLESKI JEZIK                             N.Kovačević                           14

17.4.2018.g.    u 16.20 sati     MATEMATIKA                                  M.Grgić                                   24

18.4.2018.g.    u 18.00 sati     ENERGETSKA ELEKTRONIKA      I.Soldo                                    32


USMENI ISPITI

I RAZRED

 

16.4.2018.g.    u 16.00 sati     TEHNIČKO CRTANJE I DOKUMENTIRANJE                              13

                                               Z.Senkić, Ž.Bevanda, M.Šoljić

                        U 16.20 sati    GEOGRAFIJA                                                                                15

                                               I.Barać, K.Arapović, J.V.Kalfić

                        U 16.20 sati    STROJARSTVO                                                                             13

                                               Z.Senkić, Ž.Bevanda, M.Šoljić

17.4.2018.g.    u 16.00 sati     ETIKA                                                                                             21

                                               D.Marinčić, D.Gulin, J.Stojić

                        U 16.10 sati    VJERONAUK                                                                                  21

                                               D.Marinčić, D.Gulin, J.Stojić

                        U 18.45 sati    EL.TEH.MATERIJALI I KOMPONENTE                                         P1

                                               V.Hasanagić, J.Golemac, I.Soldo

18.4.2018.g.    u 16.00 sati     FIZIKA                                                                                             22

                                               M.Grgić, J.Stojić, P.Milić

                        U 16.00 sati    KEMIJA                                                                                           13

                                               Ž.Bevanda, K.Miličević, I.Barać

19.4.2018.g.    u 16.00 sati     RADIONIČKE VJEŽBE                                                                  R

                                               Ž.Bevanda, Z.Senkić, M.Šoljić

                        U 16.10 sati    PRAKTIČNA NASTAVA                                                                  R

                                               Ž.Bevanda, Z.Senkić, M.Šoljić

                        U 18.45 sati    MATEMATIKA                                                                                 24

                                               I.Vrljić, M.Grgić, A.Šaravanja

20.4.2018.g.    u 15,15 sati     ENGLESKI JEZIK                                                                          14

                                               I.Baković, N.Kovačević, A.Sivrić

                        U 16.00 sati    RAČUNALSTVO                                                                            K

                                               K.Miličević, I.Vrljić, I.Rašić

                        U 18.15 sati    OSNOVE ELEKTROTEHNIKE                                                      P2

                                               D.Miličević, I.Rakić, M.Marić


II RAZRED

 

16.4.2018.g.    u 13.00 sati     ELEKTROENERGETIKA                                                              34

                                               G.Prodanović, M.Glavaš, I.Soldo

                        U 13.30 sati    RAČUNALSTVO                                                                           K

I.Vrljić, I.Rašić, D.Miličević

                        U 16.30 sati    FINOMEHANIČKA TEHNIKA                                                       13

                                               Z.Senkić, Ž.Bevanda, M.Šoljić

17.4.2018.g.    u 16.00 sati     RADIONIČKE VJEŽBE                                                                R

                                               Z.Senkić, Z.Čule, A.Pandža

                        U 16.10 sati    PRAKTIČNA NASTAVA                                                                R

                                               Z.Senkić, A.Pandža, Z.Čule

                        U 19,00 sati    MJERENJA U ELEKROTEHNICI                                                32

                                               V.Hasanagić, I.Soldo, J.Golemac

18.4.2018.g.    u 13,00 sati     OSNOVE ELEKTROTEHNIKE                                                   P1

                                               I.Rakić, J.Golemac, I.Soldo

                        U 13.30 sati    ELEKTRONIČKI SKLOPOVI                                                      P2

                                               A.Šaravanja, I.Rakić, I.Rašić

 


III RAZRED

 

16.4.2018.g.    u 13,00 sati     IZBORNI PROGRAM (Računalstvo)                                            K

                                               I.Vrljić, I.Rašić, D.Miličević

                        U 16.00 sati    SKLOPNI APARATI                                                                     P1

                                               G.Prodanović, J.Golemac, I.Soldo

18.4.2018.g.    u 13.20 sati     ELEKTRIČNI STROJEVI                                                            34

                                               A.Sivrić, M.Glavaš, I.Soldo

                        U 16.10 sati    FIZIKA                                                                                         32

                                               M.Grgić, J.Stojić, P.Milić

19.4.2018.g.    u  13.00 sati    ELEKTRANE                                                                              32

                                               A.Kožulj, I.Soldo, M.Glavaš

20.4.2018.g.    u 13.30 sati     RADIONIČKE VJEŽBE                                                              R

                                               Z.Senkić, Z.Čule, A.Pandža

                        U 16.00 sati    ETIKA                                                                                        21

                                               K.Miličević, D.Gulin, R.Čuljak

                        U 16.10 sati    VJERONAUK                                                                            21

                                               K.Miličević, D.Gulin, R.Čuljak

                        U 18.00 sati    AUTOMATSKO VOĐENJE PROCESA                                   P2

                                               D.Marinčić, I.Rakić, M.Marić

                        U 18,45 sati    INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE                                          K

                                               I.Baković, I.Rašić, D.Miličević

23.4.2018.g.    u 13,00 sati     RASKLOPNA POSTROJENJA                                               32

                                               M.Glavaš, I.Soldo, J.Golemac

                        U 13.20 sati    MATEMATIKA                                                                          23

                                               I.Vrljić, A.Šaravanja, M.Grgić

                        U 16.00 sati    NJEMAČKI JEZIK                                                                    11

                                               J.V.Kalfić, D.Marinčić, A.Vlaho

                        U 16.00 sati    ELEKTRIČNE INSTALACIJE                                                  34

                                               K.Arapović, M.Glavaš, I.Soldo


IV RAZRED

 

16.4.2018.g.    u 13.10 sati     ELEKTROENERGETIKA                                                        34

                                               G.Prodanović, M.Glavaš, I.Soldo

17.4.2018.g.    u 13.00 sati     IZBORNI PROGRAM (Rasklopna postrojenja)                      34

                                               J.Golemac, M.Glavaš, I.Soldo

                        U 13.15 sati    ELEKTRANE                                                                           34

                                               J.Golemac, I.Soldo, M.Glavaš

18.4.2018.g.    u 16.00 sati     POLITIKA,GOSPODARSTVO,DEM. I LJUDSKA PRAVA       21

                                               V.Hasanagić, Z.Kordić, D.Gulin

18.4.2018.g.    u 16.00 sati     SKLOPOVSKA OPREMA RAČUNALA                                    K

                                               I.Vrljić, D.Miličević, I.Rašić

                        U 16.10 sati    SUSTAVNA PROGRAMSKA POTPORA                                  K

                                               I.Vrljić, I.Rašić, D.Miličević

                        U 16.15 sati    FIZIKA

                                               M.Grgić, P.Milić, J.Stojić

                        U 16.20 sati    VJERONAUK                                                                            24

                                               A.Vlaho, D.Gulin, K.Miličević

19.4.2018.g.    u 16.00 sati     ELEKTROMOTORNI POGONI      

                                               J.Golemac, I.Soldo, M.Glavaš

                        U 16.10 sati    DIJAGNOSTIKA I ODRŽAVANJE UREĐAJA

                                               D.Marinčić, I.Rašić, I.Rakić

                        U 16.10 sati    AUTOMATIZACIJA U EL.ENERGETSKIM POSTROJENJIMA

                                               J.Golemac,M.Glavaš, I.Soldo

                        U 19.00 sati    MATEMATIKA                                                                              24

                                               I.Vrljić, M.Grgić, A.Šaravanja

20.4.2018.g.    u 13.00 sati     RADIONIČKE VJEŽBE                                                               R

                                               Z.Senkić, Z.Čule, A.Pandža

u 18.45 sati     ENERGETSKA ELEKTRONIKA                                        

                                               M.Glavaš, I.Soldo, J.Golemac

23.4.2018.g.    u 13.00 sati     HRVATASKI JEZIK                                                                       12

                                               I.Baković, J.V.Kalfić, D.Marinčić

                        U 16.00 sati    ENGLESKI JEZIK                                                                         14

                                               V.Hasanagić, N.Kovačević, A.Sivrić

 

                                                                                                                                                                          Ravnatelj Škole,

                                                                                                                                                                    Ante Turudić, dipl.el.ing.SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA

                                   M O S T A R

Ur.br. 02-296/18.

Datum: 28.3.2018. godine

                                                                        R A S P O R E D

                                                                                              polaganja razlikovnih-dopunskih ispita za redovite učenike, u mjesecu  travnju 2018. godine,

                                                                                                                         usvojen na sjednici Nastavničkog vijeća 28.3.2018. godine

 

PISMENI ISPITI

I.  RAZRED                                                                                                      Učionica  

17.4.2018. godine u 16.20 sati           MATEMATIKA                                                                  24

                                                           Marija Grgić

USMENI ISPITI

I. RAZRED

 

18.4.2018. godine u 13.00 sati           KEMIJA                                                                             13

                                                           J.V.Kalfić, K.Miličević, I.Rašić                                 

19.4.2018. godine u 19.10 sati           MATEMATIKA                                                                   24

                                                           I.Vrljić, M.Grgić, A.Šaravanja

20.4.2018. godine u 16.00 sati           BIOLOGIJA                                                                       13

                                                           J.V.Kalfić, K.Miličević, I.Rašić

                                  

                                                                                                                                                                                             Ravnatelj,

                                                                                                                                                                                   Ante Turudić, dipl.el.ing.