Upis u prvi razred

06.lipnja/2018

 

N A T J E Č A J ZA UPIS REDOVITIH UČENIKA U PRVI (I.) RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

Kandidat prilaže na natječaj za upis sljedeću dokumentaciju:

a. prijavu na natječaj (obrazac dostupan u školi);

b. izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list;

c. svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi;

d. uvjerenje ili svjedodžbu o uspjehu u šestom (VI.), sedmom (VII.) i osmom (VIII.) razredu;

e. druge relevantne dokumente.

 

ROKOVI

Prvi upisni rok 26.6.2018

Drugi upisni rok 2.7.2018.

Treći upisni rok23.8.2018.

Upis kandidata 27.6.2018. 3.7.2018. 24.8.2018.

 

Relevantni predmeti značajni za izbor kandidata

hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika, tehnička kultura

VREDNOVANJE REZULTATA NA NATJECANJIMA

 

Natjecanja u znanju iz relevantnih predmeta

Međunarodna ili državna razina

 Kriterij                                             Bodovi                                              

 Prvo osvojeno mjesto                     4,5             

Drugo osvojeno mjesto                    4

Treće osvojeno mjesto                     3,5

Entitetska razina

Kriterij                                             Bodovi                                              

Prvo osvojeno mjesto                         3

Drugo osvojeno mjesto                      2,5

Treće osvojeno mjesto                        2

Županijska razina

Prvo osvojeno mjesto                           1,5

Drugo osvojeno mjesto                         1

Treće osvojeno mjesto                         0,5

Športska i umjetnička natjecanja

Kriterij                                                    Bodovi                                              

Međunarodna razina

Prvo osvojeno mjesto                                  3

Drugo osvojeno mjesto                             2,5

Treće osvojeno mjesto                               2

Državna razina

Kriterij                                                   Bodovi                                              

 

Prvo osvojeno mjesto                                  1,5

Drugo osvojeno mjesto                                  1

Treće osvojeno mjesto                                 0,5

Više na: >>>

http://monkshnk.gov.ba/Obavijest/Pregled/9605