R A S P O R E D polaganja

05.svibnja/2019

R A S P O R E D
polaganja završnog ispita za redovite učenike
usvojen na sjednici Nastavničkog vijeća Škole, dana 23.05.2019. godine

DATUM VRIJEME PREDMET Učionica
14.6.2019.g. u 10.00 sati OBRANA ZAVRŠNOG RADA IV. a P1
14.6.2019.g. u 10.00 sati OBRANA ZAVRŠNOG RADA IV. c P2
17.6.2019.g. u 09.00 sati OBRANA ZAVRŠNOG RADA IV. b P1
14.6.2019.g. u 12.00 sati OBRANA PRAKTIČNOG RADA III. e (elektromehaničari) P1
14.6.2019.g. u 13.00 sati OBRANA PRAKTIČNOG RADA III. e (elektroničari P2
18.6.2019.g. u 09.00 sati PISMENI RAD IZ HRVATSKOG JEZIKA
IV. a 12
IV. b 11
IV. c 13
III. e 14
19.6.2019.g. u 08.00 sati USMENI ISPIT IZ STRUČNIH PREDMETA III. e elektromehaničari P1
19.6.2019.g. u 08.00 sati USMENI ISPIT IZ STRUČNIH PREDMETA III. e elektroničari P2
19.6.2019.g. u 09.00 sati USMENI ISPIT IZ STRUČNIH PREDMETA IV. a P1
19.6.2019.g. u 09.00 sati USMENI ISPIT IZ STRUČNIH PREDMETA IV. c P2
21.6.2019.g. u 08.00 sati USMENI ISPIT IZ HRVATSKOG JEZIKA IV. c 12
21.6.2019.g. u 11.00 sati USMENI ISPIT IZ HRVATSKOG JEZIKA IV. a 12
24.6.2019.g. u 08.00 sati USMENI ISPIT IZ HRVATSKOG JEZIKA IV. b 11
24.6.2019.g. u 08.00 sati USMENI ISPIT IZ STRUČNIH PREDMETA IV. b P1

R A S P O R E D
polaganja popravnih ispita za redovite učenike završnih razreda,
usvojen na sjednici Nastavničkog vijeća Škole, dana 23.05.2019. godine

DATUM VRIJEME PREDMET Učionica

P I S M E N I I S P I T I

31.5.2019.g. u 12.30 sati IV. a, b MATEMATIKA 23
31.5.2019.g. u 12.30 sati IV. b, c HRVATSKI JEZIK 12

U S M E N I I S P I T I

03.6.2019.g. u 12.00 sati IV. a MATEMATIKA 23
03.6.2019.g. u 13.00 sati IV. b MATEMATIKA 23
03.6.2019.g. u 13.00 sati III. e IZBORNI PROGRAM 33
03.6.2019.g. u 16.20 sati IV. b HRVATSKI JEZIK 12
03.6.2019.g. u 16.45 sati IV. c HRVATSKI JEZIK 12

Ravnatelj Škole,
Ante Turudić, dipl.el.ing.