Natječaj za upis u prvi (I.) razred

06.lipnja/2019

OPĆI UVJETI
Kandidat prilaže na natječaj za upis sljedeću dokumentaciju:
a. prijavu na natječaj (obrazac dostupan u školi);
b. izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list;
c. svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi;
d. uvjerenje ili svjedodžbu o uspjehu u šestom (VI.), sedmom (VII.) i osmom (VIII.) razredu;
e. druge relevantne dokumente.

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis vrši se u tri upisna roka od 8-12 h .
Prvi upisni rok: 24.6.2019.
Drugi upisni rok: 27.6.2019.
Treći upisni rok: 26.8.2019.

Relevantni predmeti značajni za izbor kandidata su : hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika, tehnička kultura.

Četverogodišnji program
Tehničar za računalstvo
Tehničar za elektroenergetiku
Elektrotehničar
Trogodišnji programi
Elektroničar
Elektromehaničar