HUMANITARNA BOŽIĆNA AKCIJA

12.prosinca/2019

HUMANITARNA BOŽIĆNA AKCIJA

Na poticaj Vijeća učenika Srednje elektrotehničke škole Ruđera Boškovića krajem studenoga učenici i profesori naše škole organizirali su humanitarnu božićnu akciju. Cilj akcije bio je pomoći građanima koji je koriste uslugama Pučke kuhinje u Mostaru. Zahvaljujemo svim učenicima naše škole i njihovim roditeljima na uistinu velikom odzivu i timskom radu koji su probudili duh Božića u svima nama. Od prikupljena novca (720 KM) kupili smo prehrambene i higijenske proizvode koje smo donirali Pučkoj kuhinji.
''Usluge četiriju javnih kuhinja u Gradu Mostaru koristi više od sedam stotina osoba, što je vjerojatno posljedica velike nezaposlenosti, velikoga broja umirovljenika te velikoga broja socijalno ugroženih'', rekao je Alen Kajtaz iz Crvenoga križa Grada Mostara. Korisnici i Javne i Pučke kuhinje nisu samo stariji ljudi, potvrdio je pored Kajtaza i Franjo Slišković direktor Pučke kuhinje u Mostaru. Ugrožen je i velik broj djece: ''U Pučkoj kuhinji hrane se starije, mlađe, ali i osobe srednje dobi'', rekao je Slišović, ističući da među korisnicima ima i djece.
Gospodin Slišković zahvalio je svim roditelja, nastavnicima, a posebno učenicima koji su sudjelovali u ovoj humanitarnoj akciji.
Osim ove humanitarne akcije naši profesori i djelatnici škole, kao i svake godine do sada, novčanom donacijom pomognu nekom od učenika kojemu je pomoć najpotrebnija.
Humanitarni rad se temelji na Božjoj providnosti.