R A S P O R E D polaganja

12.prosinca/2019

SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA M O S T A R
Ur.br: 02-1771/19
Datum: 20.12.2019.
R A S P O R E D
polaganja ispita za izvanredne polaznike, usvojen na sjednici Nastavničkog vijeća Škole, dana 20.12.2019. godine
DATUM VRIJEME PREDMET Učionica
PISMENI ISPITI

I RAZRED
13.01.2020.g. u 15,20 sati OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 23
13.01.2020.g. u 16.20 sati MATEMATIKA P1

II RAZRED
16.01.2020.g. u 16.20 sati ELEKTRONIČKI SKLOPOVI P2
20.01.2020.g. u 15.20 sati ELEKTRIČNI STROJEVI I APARATI P1

III RAZRED
13.01.2020.g. u 15.20 sati ENGLESKI JEZIK 15
13.01.2020.g. u 17.10 sati MATEMATIKA 24
14.01.2020.g. u 16.20 sati HRVATSKI JEZIK 11
16.01.2020.g. u 16.20 sati ELEKTRONIČKI SKLOPOVI P2
17.01.2020.g.u 14.30 sati ENERGETSKA ELEKTRONIKA 32
20.01.2020.g. u 15.20 sati EL.STROJEVI P1

IV RAZRED
13.01.2020.g. u 15.20 sati ENGLESKI JEZIK 15
13.01.2020.g. u 16.20 sati MATEMATIKA 23
14.01.2020.g. u 16.20 sati HRVATSKI JEZIK 11
17.01.2020.g. u 14.30 sati ENERGETSKA ELEKTRONIKA 32
20.01.2020.g. u 15.20 sati ELEKTRIČNE MREŽE P1

USMENI ISPITI
I RAZRED
13.01.2020.g. u 16.00 sati BIOLOGIJA 34
13.01.2020.g. u 16.00 sati ETIKA 21
13.01.2020.g. u 16.15 sati VJERONAUK 21
14.01.2020.g. u 16.00 sati ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI I KOMPONENTE 33
14.01.2020.g. u 16.00 sati FIZIKA 22
15.01.2020.g. u 13.00 sati STROJARSTVO 13
15.01.2020.g. u 13.15 sati TEHNIČKO CRTANJE I DOKUMENTIRANJE 13
15.01.2020.g. u 16.00 sati KEMIJA 34
15.01.2020.g. u 16.00 sati PRAKTIČNA NASTAVA R
16.01.2020.g. u 13.00 sati OSNOVE ELEKTROTEHNIKE P1
17.01.2020.g. u 13.00 sati GEOGRAFIJA 14
17.01.2020.g. u 16.00 sati MATEMATIKA 23

II RAZRED
17.01.2020.g. u 13.00 sati ELEKTROENERGETIKA 33
20.01.2020.g. u 13.00 sati ELEKTRONIČKI SKLOPOVI P2
21.01.2020.g. u 13.00 sati MJERENJA U ELEKTROTEHNICI 32
22.01.2020.g. u 16.00 sati ELEKTRIČNI STROJEVI I APARATI P1

III RAZRED
13.01.2020.g. u 16.00 sati KONSTRUKCIJE I ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH PROIZVODA 32
14.01.2020.g. u 16.10 sati IZBORNI PROGRAM 33
15.01.2020.g. u 13.10 sati STROJARSTVO 13
15.01.2020.g. u 16.00 sati ENGLESKI JEZIK 15
16.01.2020.g. u 16.00 sati RADIONIČKE VJEŽBE R
16.01.2020.g. u 16.00 sati HRVATSKI JEZIK 11
17.01.2020.g. u 13.30 sati FIZIKA 22
17.01.2020.g. u 16.20 sati MATEMATIKA 24
20.01.2020.g. u 13.10 sati ELEKTRONIČKI SKLOPOVI P2
21.01.2020.g. u 13.20 sati ETIKA 22
21.01.2020.g. u 16.00 sati ELEKTRIČNI STROJEVI P1
22.01.2020.g. u 13.00 sati ENERGETSKA ELEKTRONIKA 32

IV RAZRED
15.01.2020.g. u 16.00 sati POLITIKA,GOSPODARSTVO,DEMOKRACIJA
I LJUDSKA PRAVA 21
15.01.2020.g. u 16.00 sati SKLOPOVSKA OPREMA RAČUNALA K
15.01.2020.g. u 16.00 sati AUTOMATSKO VOĐENJE PROCESA P2
16.01.2020.g. u 16.00 sati ENGLESKI JEZIK 15
16.01.2020.g. u 16.05 sati HRVATSKI JEZIK 11
17.01.2020.g. u 13.00 sati FIZIKA 22
17.01.2020.g. u 16.00 sati RADIONIČKE VJEŽBE R
17.01.2020.g. u 16.30 sati MATEMATIKA 23
20.01.2020.g. u 16.00 sati IZBORNI PROGRAM (Računalstvo) K
20.01.2020.g. u 16.00 sati IZBORNI PROGRAM (elektroenergetika) 33
21.01.2020.g. u 13.20 sati TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA D
21.01.2020.g. u 16.00 sati RASKLOPNA POSTROJENJA 32
21.01.2020.g. u 16.10 sati ELEKTRIČNE MREŽE P1
22.01.2020.g. u 13.10 sati ENERGETSKA ELEKTRONIKA 32
22.01.2020.g. u 16.05 sati VJERONAUK 22

Ravnatelj,
Ante Turudić, dipl.el.ing

SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA
M O S T A R
Ur.br: 02-1771/19
Datum: 20.12.2019.
R A S P O R E D
polaganja završnog ispita za polaznike i redovite učenike,
usvojen na sjednici Nastavničkog vijeća Škole, dana 20.12.2019. godine

DATUM VRIJEME PREDMET Ispitno povjerenstvo Učionica

23.01.2020.g. u 13.00 sati OBRANA PRAKTIČNOG RADA (elektromonter) R

23.01.2020.g. u 13.00 sati OBRANA ZAVRŠNOG RADA (tehničar za računalstvo) P2

24.01.2020.g. u 16.00 sati PISMENI RAD IZ HRVATSKOG JEZIKA 11

27.01.2020.g. USMENI ISPIT IZ STRUKOVNIH SADRŽAJA
u 13.00 sati elektrotehničar P1
u 13.00 sati tehničar za računalstvo P1
u 13.20 sati elektromonter K
28.01.2020.g. u 16.00 sati USMENI ISPIT IZ HRVATSKOG JEZIKA (tehničari) 11

Ravnatelj,
Ante Turudić, dipl.el.ing