RASPORED POLAGANJA

05.svibnja/2020

SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA M O S T A R
Ur.br: 02-237/20
Datum: 07.05.2020. godine
R A S P O R E D
polaganja ispita za izvanredne polaznike, usvojen na sjednici Nastavničkog vijeća Škole
DATUM VRIJEME PREDMET Ispitno povj. Učionica
I RAZRED
PISMENI ISPITI
21.05.2020. godine u 16.00 sati ENGLESKI JEZIK N.Kovačević P1
I RAZRED
USMENI ISPITI
21.05.2020. godine u 17.00 sati VJERONAUK P2
Z.Senić, D.Gulin,,M.Šoljić
21.05.2020.godine u 17.20 sati TEHNIČKO CRTANJE I DOKUMENTIRANJE P2
D.Gulin, Z.Senkić, M.Šoljić
22.05.2020. godine u 16.00 sati ENGLESKI JEZIK P1 A.Sivrić, N.Kovačević, D.Marinčić
II RAZRED
PISMENI ISPITI
21.05.2020. godine u16.00 sati ENGLESKI JEZIK Nina Kovačević P1
22.05.2020. godine u 16.00 sati MATEMATIKA Marija Grgić P2
22.05.2020. godine u 17.00 sati OSNOVE ELEKTROTEHNIKE G.Borovčanin P3
II RAZRED
USMENI ISPITI
22.05.2020.godine u 17,00 sati GEOGRAFIJA P1
I.Baković, K.Arapović, D.Perić
22.05.2020. godine u 17.50 sati ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI I KOMPONENTE P2
K.Miličević, G.Borovčanin, I.Soldo
22.05.2020.godine u 18.00 sati POVIJEST P1 I.Baković, D.Perić,K.Arapović
22.05.2020. godine u 18.00 sati STROJARSTVO P3
A.Vlaho, Z.Senkić, M.Šoljić
22.05.2020. godine u 18.30 sati FINOMEHANIČKA TEHNIKA P3
A.Vlaho, Z.Senkić, M.Šoljić
25.05.2020.godine u 16.00 sati ENGLESKI JEZIK P1
D.Marinčić, N.Kovačević, A.Sivrić
25.05.2020. godine u 16.30 sati VJERONAUK P2
R. Čuljak, D.Gulin, K.Arapović
25.05.2020. godine u 16.30 sati ETIKA P2
R. Čuljak, D.Gulin, K.Arapović
26.05.2020. godine u 16.00 sati MATEMATIKA P2
K.Miličević, M.Grgić, I.Vrljić
26.05.2020. godine u 16.30 sati RADIONIČKE VJEŽBE R
I.Rašić, A.Pandža,Z.Čule
26.05.2020. godine u 16.40 sati PRAKTIČNA NASTAVA R
I.Rašić, A.Pandža, Z.Čule
27.05.2020.godine u 16.00 sati OSNOVE ELEKTROTEHNIKE P3
J.Stojić, G.Borovčanin, J.Golemac
27.05.2020.godine u 16.30 sati RAČUNALSTVO P2
J.Stojić, I.Rašić,J.Golemac
27.05.2020.godine u 17.00 sati FIZIKA P1
I.Rašić, J.Stojić, G.Borovčanin

III RAZRED
PISMENI ISPITI
22.05.2020. godine u 16.00 sati MATEMATIKA Marija Grgić P2
25.05.2020.godine u 16.00 sati ENERGETSKA ELEKTRONIKA I.Soldo P1
25.05.2020.godine u 16.00 sati HRVATSKI JEZIK D.Marinčić P2
III RAZRED
USMENI ISPITI

22.05.2020. godine u 17.00 sati IZBORNI PROGRAM (obnovljivi izvori energije) P1
V.Hasanagić, , I.Soldo, J.Golemac
22.05.2020. godine u 17.30 sati IZBORNI PROGRAM (elektrostrojarstvo) P1
V.Hasanagić, I.Soldo, J.Golemac
25.05.2020. godine u 17.00 sati ELEKTRIČNE INSTALACIJE P1
A.Kožulj, I.Soldo, J.Golemac
25.05.2020. godine u 17.15 sati SKLOPNI APARATI P1
A.Kožulj, J.Golemac, I.Soldo
26.05.2020. godine u 16.30 sati MATEMATIKA P1
K.Miličević, M.Grgić, I.Vrljić
26.05.2020. godine u 17.30 sati RADIONIČKE VJEŽBE R
A.Sivrić, Z.Čule, A.Pandža
26.05.2020. godine u 17.45 sati PRAKTIČNA NASTAVA R
A.Sivrić, Z.Čule, A.Pandža
27.05.2020. godine u 16.00 sati ENERGETSKA ELEKTRONIKA P1
J.Golemac, I.Soldo, G.Borovčanin
27.05.2020. godine u 16.00 sati HRVATSKI JEZIK P2
A.Vlaho, D.Marinčić, I.Baković
27.05.2020. godine u 16.30 sati TJELESNA I ZADRAVSTVENA KULTURA D V.Hasanagić, R.Čuljak, D.Gulin
27.05.2020. godine u 16.45 sati VJERONAUK P3
V.Hasanagić, R.Čuljak, D.Gulin
27.05.2020. godine u 17.00 sati ETIKA P3
V.Hasanagić, R.Čuljak, D.Gulin
IV RAZRED
PISMENI ISPITI
21.05.2020. godine u 16.00 sati ENGLESKI JEZIK N.Kovačević P1
22.05.2020. godine u 16.00 sati MATEMATIKA M.Grgić P2
25.05.2020. godine u 16.00 sati ENERGETSKA ELEKTRONIKA I.Soldo P1
25.05.2020. godine u 16.00 sati HRVATSKI JEZIK D.Marinčić P2
25.05.2020. godine u 17.00 sati ELEKTRIČNE MREŽE G.Borovčanin P3
IV RAZRED
USMENI ISPITI
25.05.2020. godine u 16.30 sati ENGLESKI JEZIK P1
A.Sivrić, N.Kovačević, D.Marinčić
25.05.2020. godine u 16.30 sati ELEKTRIČNE MREŽE P3
I.Soldo, G.Borovčanin, J.Golemac
26.05.2020. godine u 16.00 sati SKLOPOVSKA OPREMA RAČUNALA P1
A.Kožulj, I.Rašić, I.Vrljić
26.05.2020. godine u 16.20 sati DIJAGNOSTIKA I ODRŽAVANJE UREĐAJA P1
A.Kožulj, I.Rašić, I.Vrljić
26.05.2020. godine u 17.00 sati MATEMATIKA P2
K.Miličević, M.Grgić, I.Vrljić
26.05.2020. godine u 18.00 sati RADIONIČKE VJEŽBE R
I.Baković, Z.Čule, A.Pandža
27.05.2020. godine u 16.00 sati ENERGETSKA ELEKTRONIKA P1
J.Stojić, I.Soldo, J.Golemac
27.05.2020.godine u 16.00 sati SUSTAVNA PROGRAMSKA POTPORA P3
Z.Senkić, I.Rašić, I.Vrljić
27.05.2020. godine u 16.20 sati IZBORNI PROGRAM (računalstvo) P3
Z.Senkić, I.Rašić, I.Vrljić
27.05.2020. godine u 16.45 sati HRVATSKI JEZIK P2
A.Vlaho, D.Marinčić, I.Baković
27.05.2020. godine u 16.45 sati TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA D
K.Arapović, D.Gulin, R.Čuljak
27.05.2020. godine u 17.15 sati ETIKA P3
K.Arapović, R.Čuljak, D.Gulin,
27.05.2020. godine u 17.20 sati FIZIKA P1
G.Borovčanin, J.Stojić, J.Golemac
28.05.2020. godine u 16.00 sati AUTOMATIZACIJA U ELEKTROENERGETSKIM
POSTROJENJIMA P1
G.Borovčanin, J.Golemac, I.Soldo
28.05.2020. godine u 16.00 sati ELEKTRONIČKA INSTRUMENTACIJA K
V.Hasanagić, I.Rakić, I.Rašić
28.05.2020. godine u 16.30 sati POLITIKA,GOSPODARSTVO,DEMOKRACIJA I LJUDSKA PRAVA P2 A.Vlaho, Z.Kordić, V.Hasanagić
28.05.2020. godine u 16.45 sati ELEKTROMOTORNI POGONI P3
V.Hasanagić, G.Borovčanin,J.Golemac
28.05.2020. godine u 17.10 sati IZBORNI PROGRAM (el.energ.postrojenja) P3
V.Hasanagić, G.Borovčanin, J.Golemac

Ravnatelj,

Ante Turudić, dipl.el.ing.