Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu korona virusa (Covid-19)

09.rujna/2020

U skladu s Naredbom Kriznoga stožera Federalnoga ministarstva zdravstva broj: 01-33-4670/20 od 20. 8. 2020. godine, Preporukom Kriznoga stožera Federalnoga ministarstva zdravstva broj: 01-33-4671/20 od 20. 8. 2020. godine, Preporuke za Škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020./21. Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Preventivnih epidemioloških mjera za škole Zavoda za javno zdravstvo HNŽ i Kriznoga stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNŽ broj: 06-02-33-301/20 od 19. 8. 2020. godine te članaka 36. i 37. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a (“Službe novine HNŽ”, br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), te aktima Škole donosi se: PDF Dokument