PRO-Budućnost projekt

12.prosinca/2020

Naša škola ove godine sudjeluje PRO-Budućnost projektu (Povjerenje, razumijevanje, odgovornost za budućnost) je USAID-ov projekt izgradnje mira .
Aktivnosti se provode u preko 70 općina i gradova u BiH, a projekt u kontinuitetu radi s mladima, NVO, udruženjima žena, vjerskim zajednicama i liderima, političkim liderima, obrazovnim institucijama, medijima i različitim nivoima institucija vlasti koji će zajednički doprinijeti boljem razumijevanju građana i naroda u BiH.
Projekt provodi američka humanitarna organizacija Catholic Relief Services (CRS) s partnerima: Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Međureligijskim vijećem u BiH (MRV BiH). Vodič za mirovno obrazovanje namijenjen nastavnicima ima za cilj da potakne procese mirovnog obrazovanja u školama u Bosni i Hercegovini i doprinese većem razumijevanju procesa izgradnje mira kroz osnaživanje znanja i vještina učenika u Bosni i Hercegovini za mirovno djelovanje. Vodič je rezultat suradnje s ministarstvima obrazovanja u BiH, uz preporuke stručnog pedagoškog i nastavnog kadra.
Vodič sadrži osnovne teorijske i praktične perspektive mirovnog obrazovanja, opis metodologije rada s fokusom na aktivno i suradničko učenje, te detaljan opis aktivnosti s materijalima koji su potrebni nastavnicima u realiziranju programa.
Program je kreiran na način da se može realizirati u toku jedne školske godine, da je u skladu s nastavnim potrebama, vremenski optimiziran da se značajno ne miješa s obavezama učenika i nastavnika u školama, a da snažno doprinosi razvoju kulture mira u školama.

Program čine sljedeće komponente:
1. Inicijalni događaj: Obilježavanje 21. septembra, Međunarodnog dana mira;
2. Četiri iskustvene radionice na sljedeće teme: (1) Kultura mira, (2) Komunikacija, stereotipi i predrasude, (3) Identitet za pomirenje (4) Transformacija konflikta;
3. Tematske sesije / diskusije na teme izgradnje mira / praktične aktivnosti: (1) Promoviranje vrijednosti mirovnog obrazovanja u toku školske godine, (2) Organiziranje i posjeta predavanjima u vjerskim objektima (džamija, pravoslavna crkva, katolička crkva i sinagoga), (3) Gostovanja osoba koje će podijeliti svojeiskustvo s učenicima;
4. Korištenje postojećih školskih on-line platformi (web stranica škole, Facebook stranica škole i dr.) za distribuciju informacija učesnicima programa, ali i široj publici u školi i lokalnoj zajednici;
5. Predstavljanje rezultata projekta.
Vodič je kreiran u periodu pandemije COVID-19 i također nudi metodologiju rada u on-line nastavi.
Primjenom Vodiča za nastavnike, škole će omogućiti učenicima da razvijaju dublja znanja o procesima izgradnje mira i vještine razumijevanja drugačijeg, nenasilne komunikacije, te znanja i vještine mirovnog djelovanja. Program mirovnog obrazovanja će dodatno osigurati neutralan, otvoren prostor za škole da otvoreno diskutiraju i doprinose dijalogu o izgradnji mira, transformiranju konflikta i demokratskog razvoja kroz promoviranje ljudskih prava.
Cilj je, također, ohrabriti nastavnike i učenike na aktivno zalaganje za mir – ozbiljan rad sa često malim i teško vidljivim rezultatima, koji je plemenit poduhvat i za kojim postoji velika potreba u postkonfliktnim društvima kakvo je naše. Konačno, polaznici će imati mogućnost da steknu osnovne vještine koje su potrebne za osnovano i argumentirano zalaganje za mir, jer „MIR NEMAALTERNATIVU“!
Ovaj priručnik je pripremljen kao okvirni vodič za nastavnike s ciljem jednake distribucije sadržaja za sve sudionike. Ovim će se olakšati mjerenje i evaluacija postignutih projektnih rezultata iz oblasti mirovnog aktivizma. Izrazi upotrijebljeni u jednom rodu se podjednako odnose na oba roda.
U ovom polugodištu odradili smo slijedeće:

Aktivnosti Vremenski okvir Odgovorni
Priprema metodologije
Kreiranje detaljnog vodiča programa mirovnog obrazovanja srpanj 2020. Radna grupa nastavnika i CRS
Predstavljanje programa na kolegiju nastavnika rujan 2020. Pedagoški zavod
Prezentacija za nastavnike u programu, a koji će voditi grupe učenika rujan 2020. Radna grupa nastavnika i CRS
Završni događaj - debatno takmičenje
- Kick-off događaj 21.rujan 2020. (9)
- Online predavanje na temu Kultura mira
- Popunjavanje ankete s učenicima
- Obilježavanje tjedna mira i nenasilja
- Održavanje predavanja na temu KULTURA MIRA
- Organizirati dijalog na temu predavanja i napraviti poveznicu sa školom: Kultura mira u mojoj školi. Promocija I: Učenici snimati kratki video/napisati pjesmu/snimiti skeč i promovirati što njihova, oni i njihovi vršnjaci škola čini da njeguje kulturu mira
listopad 2020.

(10)
Nastavnici u školama
- Izgradnja mira i transformacija konflikta
- Radionica I: Komunikacija, stereotipi i predrasude
- Obilježavanje dana tolerancije (16.11)
studeni 2020.
(11)
Nastavnici u školama
- Radionica II: Identitet za pomirenje
- Mir i socijalni pokreti
- Mediji i izgradnja mira
- Kreativne radionice likovne kulture i informatike na temu Kulture mira i promocije važnosti mira.
Obilježavanje svjetskog dana ljudskih prava (10.12)
prosinac 2020.

(12)
Nastavnici u školama