RASPORED POLAGANJA ISPITA Za travanj školske 2020/2021.godine

04.travnja/2021

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA-KANTON
Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića
M O S T A R

Ur.broj: 02-38-159/21
Datum: 8.4.2021. godine

RASPORED POLAGANJA ISPITA Za travanj školske 2020/2021.godine

PRVI RAZRED PISMENI ISPITI
19.04.2021.godine u 16:20 OET Julka Konjevod P1
20.04.2021.godine u 16:20 Matematika V.Kvesić P1

PRVI RAZRED USMENI ISPITI
19.04.2021.godine u 16:00 Geografija N. Kovačević, K. Arapovići, D. Perić P2
19.04.2021.godine u 16:00 Tehničko crtanje M.Šoljić, Ž. Bevanda,Z. Senkić P1
20.04.2021.godine u 16:00 Fizika M. Grgić, A. Livaja, J.Stojić, P2
21.04.2021.godine u 16:00 Biologija R. Čuljak , K.Miličević, J. Stojić P2
21.04.2021.godine u 16:10 Kemija R. Čuljak , K.Miličević, J. Stojić P2
21.04.2021.godine u 16:00 Radioničke V.Ž. Bevanda,Z, Senkić, M.Šoljić R
21.04.2021.godine u 16:10 OET I. Soldo, J.Konjevod, I. Rakić P1
22.04.2021.godine u 16:00 Matematika I. Vrljić, V. Kvesić, M. Grgić P2

DRUGI RAZRED PISMENI ISPITI
20.04.2021.godine u 16:20 Matematika Vida .Kvesić P2
22.04.2021.godine u 16:20 OET Ivana .Rakić P1

DRUGI RAZRED USMENI ISPITI
19.04.2021.godine u 16:10 Geografija N. Kovačević, K. Arapovići, D. Perić P2
19.04.2021.godine u 16:20 Povijest N. Kovačević, D. Perić K. Arapovići P2
20.04.2021.godine u 16:10 Fizika M. Grgić, J.Stojić, A.Šaravanja P2
21.04.2021.godine u 16:00 Vjeronauk A. Vlaho, D. Gulin, J.V.Kalfić P3
21.04.2021.godine u 16:00 Računlastvo M. Ivanović, A. Jarak, I. Vrljić K
21.04.2021.godine u 16:20 Strojarstvo Ž. Bevanda,Z, Senkić, M.Šoljić R
22.04.2021.godine u 16:10 Matematika I.Vrljić, V. Kvesić, M. Grgić, P2
22.04.2021.godine u 16:00 E.M.T. D.Marinčić, M.Luburić, I.Soldo P1
23.04.2021.godine u 16:00 Radioničke Vježbe V.Hasanagić, Z.Čule, A.Pandža R
26.04.2021.godine u 16:00 OET I.Soldo, I.Rakić,J. Konjevod P1
26.04.2021.godine u 16:00 Mjerenja u elektr. I. Rakić, I.Soldo,J. Konjevod P1

TREĆI RAZRED PISMENI ISPITI
19.04.2021.godine u 16:20 El. Strojevi Julka Konjevod P1

TREĆI RAZRED USMENI ISPITI
21.04.2021.godine u 16:20 El. Strojevi I.Soldo, J.Konjevod, V.Hasanagić P1

ČETVRTI RAZRED PISMENI ISPITI
19.04.2021.godine, u 16:20 Engleski jezik Anita Sivrić P3
20.04.2021.godine u 16:20 Matematika Marija Grgić P3
21.04.2021.godine u 16:30 Električne mreže Ivan Soldo P3

ČETVRTI RAZRED USMENI ISPITI
20.04.2021.godine u 16:15 Fizika M. Grgić, J.Stojić, A.Livaja P2
21.04.2021.godine u 16:10 Vjeronauk A. Vlaho, D.Gulin, J.V.Kalfić P2
22.04.2021.godine u 16:10 Engleski jezik D.Marinčić,A.Sivrić, N.Kovačević P3
22.04.2021.godine u 16:20 Matematika I.Vrljić, M. Grgić, V.Kvesić P2
23.04.2021.godine u 16:00 Rasklopna p.I.Baković, J.Konjevod, I. Soldo, P3
23.04.2021.godine u 16:10 Električne mreže I.Baković, I. Soldo J.Konjevod, P3

Ravnatelj,
Ante Turudić,dipl.el.inž.