Raspored polaganja kolovoz 2022 - prvi razred

08.kolovoza/2022

SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA M O S T A R
Ur.br: 02-640/22
Datum: 06.07.2022.
R A S P O R E D
polaganja popravnih ispita za redovne učenike, usvojen na sjednici Nastavničkog vijeća Škole, dana 05.07.2022. godine

Datum Vrijeme Predmet Ispitno povjerenstvo Učionica

I RAZRED

Pismeni ispit
22.08.2022.g. u 10:00 sati MATEMATIKA Ia i Ib. Ivana Vrljić P1

22.08.2022.g. u 10:00 sati MATEMATIKA I.c.I I.d Marija Grgić P2

23.08.2022.g. u 9:00 sati OSNOVE LEKETRONIKE I.c i I.d
Julka Konjevod P1
23.08.2022.g. u 9:00 sati HRVATSKI JEZIK I.b
Daliborka Marinčić P2

Usmeni ispit

24.08.2022.g. u 9:00 sati FIZIKA I.b I. Vrljić, J. Stojić, M.Grgić P1

25.08.2022.g u 9:00 sati MATEMATIKA I.a, Ib, J. Stojić I. Vrljić, , M.Grgić P1

25.08.2022.g u 9:30 sati MATEMATIKA I.c, A.Sivrić, M.Grgić, I.Vrljić P2

25.08.2022.g u 11:00 sati MATEMATIKA I.d, I. Rašić, M.Grgić, I.Vrljić P2

26.08.2022.g u 9:00 sati OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I.c,
A.Sivrić, J.Konjevod, A.Turudić P1

26.08.2022.g u 10:00 sati OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I.d,
I. Rašić, J.Konjevod, A.Turudić P1

26.08.2022.g u 9:00 sati HRVATSKI JEZIK I.b,
I.Vrljić, D.Marinčić, I.Baković P2

Ravnatelj,
Ante Turudić, dipl.el.ing

Raspored polaganja kolovoz 2022 prvi razred