Raspored završnih ispita za polaznike 2022 kolovoz

08.kolovoza/2022

SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA M O S T A R
Ur.br: 02-640/22
Datum: 06.07.2022.
R A S P O R E D
polaganja završnih ispita za polaznike, usvojen na sjednici Nastavničkog vijeća Škole, dana 05.07.2022. godine

Datum Vrijeme Predmet Ispitno povjerenstvo Učionica

Pismeni ispit
26.08.2022.g. u 9:00 sati HRVATSKI JEZIK Daliborka Marinčić P1

Usmeni ispit

25.08.2022.g u 10:00 sati OBRANA ZAVRŠNOG RADA
A.Pandža, J.Konjevod, A.Turudić P1
25.08.2022.g u 10:00 sati OBRANA ZAVRŠNOG RADA
A.Jarak, M.Luburić , I. Rašić KR

29.08.2022.g u 9:00 sati USMENI ISPIT IZ STRUKOVNIH SADRŽAJA
A.Pandža, J.Konjevod, A.Turudić P1
29.08.2022.g u 9:00 sati USMENI ISPIT IZ STRUKOVNIH SADRŽAJA
A.Jarak, M.Luburić , I. Rašić KR

30.08.2022.g u 10:00 sati HRVATSKI JEZIK
I.Baković, D.Maričić J.V.Kalfić, P1

Ravnatelj,
Ante Turudić, dipl.el.ing

Raspored završnih ispita za polaznike 2022 kolovoz