R A S P O R E D Polaganja ispita za polaznike 2023

06.lipnja/2023

SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA M O S T A R
Ur.br: 02-329/23
Datum: 1.6.2023.
R A S P O R E D
Polaganja ispita za polaznike, usvojen na sjednici Nastavničkog vijeća Škole, dana 1.6.2023. godine

Datum Vrijeme Predmet Ispitno povjerenstvo Učionica

II. RAZRED

Pismeni ispit

07.06.2023.g. u 13:30 sati MATEMATIKA Marija Grgić P2
09.06.2023.g u 16:00 sati OSNOVE ELEKTROTEHNIKE Julka Konjevod P2

Usmeni ispit

07.06.2023.g. u 16:00 sati RAČUNALSTVO A.Jarak, I. Rašić , M. Ivanović KR
09.06.2023.g. u 15:15 sati GEOGRAFIJA V.Hasanagić, K.Arapović, D.Perić P2
09.06.2023.g. u 15:30 sati POVIJEST V.Hasanagić, K.Arapović, D.Perić P2
12.06.2023.g. u 16:00 sati FIZIKA V.Kvesić, A.Livaja, M. Grgić P1
14.06.2023.g. u 16:00 sati MATEMATIKA D.Marinčić, M. Grgić, V.Kvesić, P1
15.06.2023.g. u 16:00 sati OSNOVE LEKETROTEHNIKE
J.V.Kalfić, J.Konjevod, M.Luburić P1

III. RAZRED

Pismeni ispit

07.06.2023.g. u 15:15 sati MATEMATIKA Vida Kvesić P1
09.06.2023.g u 16:00 sati ELEKTRIČNI STROJEVI Julka Konjevod P2

Usmeni ispit

07.06.2023.g u 15:15 sati SKLOPNI APARATI
I. Baković, J. Konjevod, M.Luburić P3
07.06.2023.g u 15:40 sati ELEKTRIČNE INSTALACIJE
I. Baković, J. Konjevod, M.Luburić P3
09.06.2023.g u 14:15 sati IZBORNI PROGRAM (Tehničar za elektroeneregetiku)
D.Gulin, J.Konjevod,M.Luburić
12.06.2023.g u 16:40 sati FIZIKA V.Kvesić, A.Livaja, M. Grgić KR
12.06.2023.g u 17:00 sati RADIONIČKE VJEŽBE K.Miličević, A. Pandža, Z.Čule KR
14.06.2023.g u 16:20 sati MATEMATIKA D. Marinčić, V.Kvesić, M.Grgić P1
14.06.2023.g u 16:00 sati ELEKTRANE Z.Senkić, J.Konjevod, M.Luburić P3
15.06.2023.g u 16:00 sati ELEKTRIČNI STROJEVI
Z.Senkić, J.Konjevod, M.Luburić P3

Datum Vrijeme Predmet Ispitno povjerenstvo Učionica

IV. RAZRED

Pismeni ispit

09.06.2023.g. u 16:00 sati ELEKTRIČNE MREŽE Julka Konjevod P2

Usmeni ispit

09.06.2023.g u 14:30 sati IZBORNI PROGRAM (Tehničar za eleketroeneregetiku) V.Hasanagić, J.Konjevod, M.Luburić, P2
09.06.2023.g u 14:50 sati RASKLOPNA POSTROJENJA V.Hasanagić, J.Konjevod, M.Luburić, P2

12.06.2023.g u 13:20 sati RADIONIČKE VJEŽBE
K. Miličevi, A. Pandža, Z. Čule R
09.06.2023.g u 14:50 sati RASKLOPNA POSTROJENJA V.Hasanagić, J.Konjevod, M.Luburić, P2

Ravnatelj,
Ante Turudić, dipl.el.ing

RASPORED ISPITA ZA POLAZNIKE LIPANJ 2023