R A S P O R E D polaganja završnih ispita za polaznike - KOLOVOZ 2023

07.srpnja/2023

SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA M O S T A R

Ur.br: 02-621/23
Datum: 03.07.2023.

R A S P O R E D
polaganja završnih ispita za polaznike, usvojen na sjednici Nastavničkog vijeća Škole, dana 03.07.2023. godine

Datum Vrijeme Predmet Ispitno povjerenstvo Učionica

Pismeni ispit
25.08.2023.g. u 8:00 sati HRVATSKI JEZIK
Josipa Violeta Kalfić, 32

Usmeni ispit

24.08.2023.g u 13:00 sati OBRANA ZAVRŠNOG RADA
A.Pandža,J. Konjevod M.Luburić, P2

28.08.2023.g u 12:00 sati USMENI ISPIT IZ STRUKOVNIH SADRŽAJA
A.Pandža, J.Konjevod, M.Luburić P2

29.08.2023.g u 10:00 sati USMENI ISPIT IZ HRVATSKOG JEZIKA
I.Baković, J.V.Kalfić, D.Maričić, P2

Ravnatelj,
Ante Turudić, dipl.el.ing

Raspored mature za polaznika kolovoz 2023