R A S P O R E D polaganja ispita za polaznike

12.prosinca/2023

 

SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA  M O S T A R

 

Ur.br: 02-1052/23

Datum: 20.12.2023.

R A S P O R E D

polaganja  ispita za polaznike, usvojen na sjednici Nastavničkog vijeća Škole, dana 20.12.2023. godine

 

Datum            Vrijeme                 Predmet                    Ispitno povjerenstvo        Učionica

 

I. RAZRED

 

Pismeni ispiti

 

15.01.2024.g. u   15:20 sati    MATEMATIKA                           Vida Kvesić                    24    

Usmeni ispiti

 

15.01.2024.g. u  16:00 sati    FIZIKA             M.Stojić, M. Grgić, A.Perić                       24

16.01.2024.g u   16:00 sati    MATEMATIKA     M. Stojić, V. Kvesić, M. Grgić               13 

17.01.2024.g u  16:00 sati    KEMIJA        Ž. Bevanda, K. Miličević, K.Arapović,           12

17.01.2024.g u  16:10 sati    BIOLOGIJA  Ž. Bevanda, K. Miličević, K.Arapović,           12

19.01.2024.g u  16:00 sati   GEOGRAFIJA  V. Hasanagić, K.Arapović, D.Perić            P2

 

 

III. RAZRED

 

Pismeni ispiti

 

15.01.2024.g. u   16:20 sati    ELEKTRONIČKI SKLOPOVI      Ivana Rakić                   11

15.01.2024.g. u   17:10 sati    HRVATSKI JEZIK                       D. Marinčić                    11

16.01.2024.g. u   16:20 sati    ELEKTRIČNI STROJEVI            Vinko Kalfić                   13

16.01.2024.g. u   18:00 sati    MATEMATIKA                            Marija Grgić                    13         17.01.2024.g. u   15:20 sati   ENGLESKI JEZIK                        Anita Sivrić                   23    

 

Usmeni ispiti

 

15.01.2024.g. u  16:00 sati    TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

 F. Novak, A. Kožulj, G. Prodanović           D

15.01.2024.g. u  16:00 sati    IZBORNI PROGRAM         

M.Luburić, J. Konjevod, V. Kalfić               P1

16.01.2024.g. u  16:00 sati    VJERONAUK  I. Rašić, D. Gulin, A. Sivrić                       P1

17.01.2024.g. u  16:00 sati     HRVATSKI JEZIK  

I.Baković, D. Marinčić, J.V.Kalfić               P1

17.01.2024.g. u  16:00 sati     ELEKTRONIČKI SKLOPOVI 

M. Ivanović, I. Rakić, I. Rašić                    P2

18.01.2024.g. u  16:00 sati     ELEKTRIČNI STROJEVI

A. Markotić, V.Kalfić, M. Luburić                P2

19.01.2024.g. u  16:00 sati     ENGLESKI JEZIK  

I.Baković, A. Sivrić, N.Kovačević               P1

19.01.2024.g. u  16:20 sati    FIZIKA             V. Kvesić, M. Grgić, A. Perić                    P3

19.01.2024.g u   16:30 sati    MATEMATIKA     M. Stojić, M. Grgić, V. Kvesić               P3 

                                            

Datum            Vrijeme                 Predmet                    Ispitno povjerenstvo        Učionica

 

IV. RAZRED

 

Pismeni ispiti

 

15.01.2024.g. u   17:10 sati    HRVATSKI JEZIK                    Daliborka Marinčić           11

16.01.2024.g. u   18:00 sati    MATEMATIKA                            Marija Grgić                    13         17.01.2024.g. u   15:20 sati   ENGLESKI JEZIK                      Nina Kovačević              15

 

Usmeni ispiti

 

 

15.01.2024.g. u  16:10 sati    TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

 F. Novak,G. Prodanović, A. Kožulj            D

15.01.2024.g. u  16:10 sati    IZBORNI PROGRAM (Tehničar za elektroenergetiku)        

M.Luburić, J. Konjevod, V. Kalfić               P1

15.01.2024.g. u  16:00 sati    IZBORNI PROGRAM (Tehničar za računalstvo)        

M.Ivanović, I. Rašić, A.Jarak                      R

16.01.2024.g. u  16:00 sati    RADIONIČKE VJEŽBE

  Z.Senkić, A.Pandža,  M.Ivanović             R

16.01.2024.g. u  16:10 sati    VJERONAUK  I. Rašić, D. Gulin, A. Sivrić                       P1

16.01.2024.g. u  16:20 sati     HRVATSKI JEZIK  

I.Baković, D. Marinčić, J.V.Kalfić               13

18.01.2024.g. u  16:00 sati    POLITIKA, GOSPODARSTVO, DEMOKR. I LJ. PRAVA

V. Hasanagić, K. Radić, D.Perić                P1

19.01.2024.g. u  16:10 sati     ENGLESKI JEZIK  

A. Vlaho, N. Kovačević A. Sivrić,              15

19.01.2024.g. u  16:00 sati    FIZIKA             V. Kvesić, A. Perić, M. Grgić,                   P3

19.01.2024.g u   16:30 sati    MATEMATIKA     M. Stojić, M. Grgić, V. Kvesić               P3 

 

             

             

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Ravnatelj,

                                                                                                        Ante Turudić, dipl.el.ing

 

 

 

 

 

 

SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA  M O S T A R

 

Ur.br: 02-1052-1/23

Datum: 20.12.2023.

R A S P O R E D

polaganja  ispita za polaznike, usvojen na sjednici Nastavničkog vijeća Škole, dana 20.12.2023. godine

 

Datum            Vrijeme                 Predmet                    Ispitno povjerenstvo        Učionica

 

ZAVRŠNI ISPIT

Pismeni ispit

19.01.2024.g. u  13:00 sati    HRVATSKI JEZIK            Daliborka Marinčić                  KR

 

Usmeni ispit

 

18.01.2024.g u 13:00 sati  OBRANA ZAVRŠNOG RADA

          V. Kalfić, J.Konjevod, M.Luburić,      KR

22.01.2024.g u 13:00 sati  USMENI ISPIT IZ STRUKOVNIH SADRŽAJA     

        V. Kalfić, J.Konjevod, M.Luburić,         KR

22.01.2024.g u 13:00 sati  USMENI ISPIT IZ HRVATSKOG JEZIKA     IV.a

   J.V.Kalfić, D.Maričić, I.Baković,                KR

 

 

Ravnatelj,

                                                                                                        Ante Turudić, dipl.el.ing

 

Raspored za polaznike siječanj 2024