R A S P O R E D polaganja završnih ispita za redovite učenike - maturanti - lipanj

06.lipnja/2024

SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA  M O S T A R

 

Ur.br: 02-330-1/24

Datum: 04.06.2024.

R A S P O R E D

polaganja završnih ispita za redovite učenike, usvojen na sjednici Nastavničkog vijeća Škole, dana 03.06.2024. godine

 

Datum            Vrijeme                 Predmet                    Ispitno povjerenstvo        Učionica

Pismeni ispit

 

13.06.2024.g. u  9:00 sati    HRVATSKI JEZIK

                                                            Antonela Vlaho, IV.a i III.e.                                    P3

13.06.2024.g. u  9:00 sati    HRVATSKI JEZIK

                                                            Ivan Baković, IV.b                                                  P1

13.06.2024.g. u  9:00 sati    HRVATSKI JEZIK

                                                            Daliborka Marinčić IV.c                                         21

13.06.2024.g. u  9:00 sati    HRVATSKI JEZIK

                                                            Josipa Violeta Kalfić IV.d                                      22

Usmeni ispit

 

10.06.2024.g u 10:00 sati  OBRANA ZAVRŠNOG RADA IV.a    

        A.Markotić, V. Kalfić, M.Bošnjak      R

10.06.2024.g u 10:00 sati  OBRANA ZAVRŠNOG RADA IV.c   

          I.Rašić,I. Rakić,  M.Luburić,          KR

10.06.2024.g u 12:30 sati  OBRANA PRAKTIČNOG RADA III.e    

      A.Markotić, V. Kalfić, M.Bošnjak        R

11.06.2024.g u 10:00 sati  OBRANA ZAVRŠNOG RADA IV.b    

    V. Kalfić, A. Markotić, M.Bošnjak        R    

11.06.2024.g u 10:00 sati  OBRANA ZAVRŠNOG RADA IV.d   

       A. Jarak, M. Luburić, I.Rakić            KR

14.06.2024.g u  8:00 sati  USMENI ISPIT IZ STRUKOVNIH SADRŽAJA     IV.a    

    A.Markotić, V.Kalfić, M.Bošnjak          P3

14.06.2024.g u 10:00 sati  USMENI ISPIT IZ STRUKOVNIH SADRŽAJA   IV.c     

   I. Rašić   I.Rakić, M.Luburić                 P1

14.06.2024.g u 10 :00 sati  USMENI ISPIT IZ STRUKOVNIH SADRŽAJA   III.e  

A.Markotić, V.Kalfić, M.Bošnjak              P3

17.06.2024.g u 8:00 sati  USMENI ISPIT IZ STRUKOVNIH SADRŽAJA   IV.b

                                                                           V.Kalfić  A.Markotić,  M.Bošnjak          P3

17.06.2024.g u 8:00 sati  USMENI ISPIT IZ STRUKOVNIH SADRŽAJA   IV.d 

   A. Jarak, M. Luburić, I.Rakić                KR

18.06.2024.g u 8:00 sati  USMENI ISPIT IZ HRVATSKOG JEZIKA     IV.a

         J.V.Kalfić, D. Marinčić I.Baković,               P3

18.06.2024.g u 11:00 sati  USMENI ISPIT IZ HRVATSKOG JEZIKA     IV.b

 A.Vlaho I.Baković, D.Marinčić,               P3

19.06.2024.g u 8:00 sati  USMENI ISPIT IZ HRVATSKOG JEZIKA     IV.c

I.Baković, , D.Marinčić,J.V.Kalfić             P3

19.06.2024.g u 11:00 sati  USMENI ISPIT IZ HRVATSKOG JEZIKA     IV.d

A. VLaho, J.V.Kalfić, D.Maričić,               P3

 

                                                                                                                        Ravnatelj,

                                                                                                        Ante Turudić, dipl.el.ing

 

Raspored - Maturanti - Redoviti - Lipanj 2024