R A S P O R E D polaganja završnih ispita za polaznike - Matura

06.lipnja/2024

SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA  M O S T A R

 

Ur.br: 02-330-2/24

Datum: 04.06.2024.

 

R A S P O R E D

polaganja završnih ispita za polaznike, usvojen na sjednici Nastavničkog vijeća Škole, dana 03.06.2024. godine

 

Datum            Vrijeme                 Predmet                    Ispitno povjerenstvo        Učionica

 

Pismeni ispit

 

 

13.06.2024.g. u  9:00 sati    HRVATSKI JEZIK

                                                            Antonela Vlaho                                                      P1

 

Usmeni ispit

 

10.06.2024.g u 12:30 sati  OBRANA PRAKTIČNOG RADA    

         M. Luburić, A. Pandža V. Kalfić,      R

 

14.06.2024.g u 10:00 sati  USMENI ISPIT IZ STRUKOVNIH SADRŽAJA     

M. Luburić, V.Kalfić, M.Bošnjak                R

 

 

 

Ravnatelj,

                                                                                                        Ante Turudić, dipl.el.ing

 

Raspored - Ispita za polaznike - Matura 2024