PROJEKT PRO-BUDUĆNOST MIROVNO OBRAZOVANJE

12.prosinca/2021

O PROJEKTU PRO-BUDUĆNOST

PRO-Budućnost (Povjerenje, razumijevanje, odgovornost za budućnost) je USAID-ov projekt izgradnje mira i povjerenja među građanima i građankama svih etničkih i vjerskih skupina u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti se provode u preko 70 općina i gradova u BiH, a projekt u kontinuitetu radi s mladima, NVO, udrugama žena, vjerskim zajednicama i liderima, političkim liderima, obrazovnim institucijama, medijima i različitim razinama institucija vlasti koji će zajednički doprinijeti boljem razumijevanju građana i naroda u BiH.
Strateški dokument projekta, Platforma za mir, šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir kako bi mogli izgraditi bolje društvo, te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi. Projekt surađuje s narodima i građanima u BiH i osobama od ključnog utjecaja da se iz svojih pozicija, prihvaćajući vlastitu odgovornost za stvaranje društva u kojem će mir biti prioritet iznad svih ostalih, zalažu za mir i stvaraju prostor za uvažavanje postojanja različitih perspektiva i suradnju različitih skupina i razina oko zajedničke vizije, kako bi društvo u Bosni i Hercegovini u cjelini uživalo veći stupanj stabilnosti i ekonomskog prosperiteta. Projekt provodi američka humanitarna organizacija Catholic Relief Services (CRS) s partnerima: Caritasom
BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Forumom građana Tuzla (FGT) i Helsinškim parlamentom građana
Banjaluka (hCA).
Program je kreiran na način da se može provesti u tijeku jedne školske godine, da je u skladu s nastavnim potrebama, vremenski optimiziran da se značajno ne miješa s obvezama učenika i nastavnika u školama, a da snažno doprinosi razvoju kulture mira u školama.

Program čine sljedeće komponente:

1. Inicijalni događaj: Obilježavanje 21. rujna, Međunarodnog dana mira;
2. Četiri iskustvene radionice na sljedeće teme: (1) Kultura mira, (2) Komunikacija, stereotipi i
predrasude, (3) Identitet za pomirenje (4) Transformacija konflikta;
3. Tematske sesije / diskusije na teme izgradnje mira / praktične aktivnosti: (1) Promoviranje vrijednosti mirovnog obrazovanja u tijeku školske godine, (2) Gostovanja osoba koje će podijeliti svoje iskustvo s učenicima;
4. Korištenje postojećih školskih on-line platformi (web stranica škole, Facebook stranica škole i dr.)za distribuciju informacija sudionicima programa, ali i široj publici u školi i lokalnoj zajednici;
5. Predstavljanje rezultata projekta.

Do sada su realizirane 4 radionice:

AKTIVNOST 1:
OBILJEŽAVANJE 21. RUJNA, MEĐUNARODNOG DANA MIRA

Ukupni cilj: Uvodna aktivnost s namjerom upoznavanja skupine učenika koji će sudjelovati u
programu mirovnog obrazovanja. Cilj je otvaranje projektnih aktivnosti, skretanje pažnje na
Međunarodni dan mira i upoznavanje učenika koji će sudjelovati u provedbi projektnih
aktivnosti. Nastavnici voditelji će okupiti skupinu učenika koji će sudjelovati u programu s namjerom da učenike detaljnije upoznaju s programom mirovnog obrazovanja, procesom rada, te koja su očekivanja od njihovog sudjelovanja.

AKTIVNOST 2:
RADIONICA I: KULTURA MIRA

Ukupni cilj: Ponuditi kvantum teorijskih znanja koji će omogućiti polaznicama da „misle mir” u novim spoznajnim kategorijama, da povezuju stvaranje mira s različitim, često suprotstavljenim kulturnim narativima, da usvoje novi vrijednosni vokabular kao prethodnu osnovu za aktivno istraživanje mira, te da istražujući različite kulturne forme u svojim sredinama kreiraju uvjete za minimiziranje kulture nasilja.
Nastavnik voditelj prikaže on-line predavanja na temu „Kultura mira” Nakon što su učenici zajednički pogledali predavanje, nastavnik voditelj otvara prostor za skupnu diskusiju.
Pitanja za diskusiju s učenicima
1. Što se razlikuje u njihovom viđenju mira i predavanja koja su slušali?
2. Što je to što je najviše ostavilo utisak na njih?
3. Kako sada gledaju na procese izgradnje mira i stvaranja kulture mira?

AKTIVNOST 3
RADIONICA II: KOMUNIKACIJA, STEREOTIPI I PREDRASUDE

Ukupni cilj: organizirana je radionica na temu Komunikacija, stereotipi i predrasude nakon čega je provedena diskusija na zadanu temu. Učenicima je puštena prezentacija power point-a, te kratki video film o temi neverbalne komunikacije. Sudionicima dati do tri minute da razmisle i iznesu svoje stavove i primjere što se dešava ako nemamo „dobru” komunikaciju s drugim ljudima. Gledanje videa „Nenasilna komunikacija” (Pogledati Dio IV: Dodatne informacije i materijali za radionice). Nastavnik voditelj radionice će procijeniti treba li objasniti što je to predrasuda, a što stereotip koristeći PowerPoint prezentaciju ili će od učenika tražiti da sami kažu što je predrasuda, a što stereotip. Glavna aktivnost je bila „Priča o rijeci aligatora“.

AKTIVNOST 4:
KREATIVNE RADIONICE NA SATIMA LIKOVNE KULTURE I RAČUNARSTVA
NA TEMU KULTURE MIRA I PROMOCIJE VAŽNOSTI MIRA

Ukupni cilj: Koristeći estetske elemente, oslikati vlastitu percepciju mira. Informirati školsku i širu zajednicu o projektnim aktivnostima.
Voditelj projekta u školi daje smjernice s osnovnim informacijama o projektu nastavnicima likovne kulture i računarstva. Cilj je da učenici na satima likovne kulture predstave svoju percepciju mira. Učenici na satima računarstva kreiraju on-line prostor u okviru web stranice škole i unutar tog prostora slikom i tekstom informiraju o projektu.