Zanimanja u Srednjoj elektrotehničkoj školi Ruđera Boškovića

10.listopada/2015

Tehničar za računalstvo

Ciljevi ovog obrazovnog programa su osposobljavanje učenika za obavljanje ovih poslova: posluživanje računala i računalnih mreža; izrada tehnološke dokumentacije za proizvodnju  aparaturne opreme  računala; priprema  proizvodnje (razvoj dokumentacije, radni nalozi, specifikacija materijala); distribucija tehničke dokumentacije računala, servisno održavanje digitalnih sklopova različitih proizvoda, proizvodnja i razvoj programske opreme.

 

Tehničar za elektroenergetiku

Ciljevi ovog programa su osposobljavanje učenika za obavljanje poslova: priprema, praćenje i osiguranje eksploatacije i održavanje elektroenergetske opreme objekata; operativno organiziranje rada u izgradnji električnih instalacija; priprema podataka za planiranje razvoja,  izgradnje i remonta objekata električnih mreža; tehničko praćenje uporabe električne energije; tehničko-tehnološka priprema i analiza elektroenergetskih objekata; vođenje smjene u hidroelektrani, manjoj termoelektrani ili termo-energetskom bloku.

 

Elektrotehničar

Ovaj obrazovni program ima cilj osposobiti učenike za obavljanje poslova u proizvodnji elektroničkih elemenata, sklopova i uređaja: izrada elektroničkih sklopova (priprema sastavnih elemenata, spajanje elemenata, automatsko provjeravanje funkcionalnosti sklopova); spajanje i namatanje žičanih sklopova; izrada tiskanih ploča, ispitivanje i popravak jednostavnih tiskani ploča; montiranje složenih elektroničkih uređaja; kontrola proizvoda prema uputama i propisima.

 

Elektromehaničar/elektroničar

Ovaj obrazovni program ima cilj osposobiti učenike  za obavljanje poslova u proizvodnji i održavanju električnih strojeva i uređaja: izrada elektrotehničkih crteža i shema; izrada i sastavljanje elektromehaničkih sklopova, strojeva i uređaja; sastavljanje niskonaponskih razvodnih uređaja i eksplozijski sigurnosne opreme; pronalaženje i otklanjanje pogrešaka na proizvodu; sastavljanje podsustava i sustava električnih mjernih instrumenata (instrumenti s kazaljkom, električna brojila, relej, uklopnici, upravljačko-signalni sustavi), baždarenje instrumenata u serijskoj proizvodnji.